Behandling af personlige oplysninger
Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, f. eks. til analyser af brugeradfærd.

Vinkelvej ApS videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.


Cookies på vores webside
Vi anvender ikke vedvarende cookies på vores webside.

©Copyright
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Vinkelvej ApS.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra Vinkelvej ApS.

Varemærker/trademarks
Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede
varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.